Cardiff
Naturalists' Society


Cymdeithas Naturiaethwyr
Caerdydd

 

 

Activities

A Regular programme is prepared each year and the details are provided in the annual programme.

Please click Here for the current year's programme

Regular lecture meetings are held in the UWIC Llandaff Campus on Western Avenue, Cardiff.

Topics cover all aspects of Wildlife, The Environment, Geology and related interests. With a mix of talks on local places both in and around Cardiff and the wider world. They are suitable for all levels of knowledge. Time beforehand allows members to chat and socialise. An annual Members evening allows members show their own slides and specimens in a highly informal and friendly setting.

snow scene in East Cardiff

It's going to be cold outside again this winter - why not join us for an evening discussing spring flowers or summer holidays !

Mae cyfarfodydd darlithio cyson yn cael eu cynnal yn theatr darlithio Therapi Llefaru ystafell S.T.04 ar gampws Llandaf U.W.I.C. ar Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd.

Pynciau a drafodir fydd:- Bywyd Gwyllt, Yr Amgylchedd, Daeareg a phynciau tebyg. Bydd hefyd, trafodaethau yn ymwneud a lleoliadau o gwmpas Caerdydd a'r byd eang yn gyffredinol. Maent yn addas at bob lefel o wybodaeth.

Bydd amser o flaen llaw i aelodau gael sgwrs a chymdeithasu. Mae noson aelodaeth blynyddol yn rhoi cyfle i aelodau ddangos eu lluniau a sbesimenau mewn awyrgylch anffurfiol a chartrefol.

Field meetings are held throughout the year, particularly in spring and summer. They vary from half-day to weekend excursions and visit a wide range of localities. On many there is a formal guide, but on others the members help each other out as we've many of skills between us and there is usually plenty of expertise on hand to help with identification.

Peacock Butterfly in Cefn Mabley Woods

Peacock Butterfly photgraphed on a walk in Cefn Mabley Woods

Cynhelir cyfarfodydd maes, drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig yn ystod y gwanwyn a'r haf. Maent yn amrywio o hanner dydd i wibdeithiau penwythnosol yn ymweld a gwahanol mathau o leoliadau.

Bydd arweinydd swyddogol yn bressenol, ond nid bob tro. Bydd cyfle i aelodau hogi'r pensilau a rhannu eu gwybodaeth ymysg eu gilydd. Fel arfer, mae 'na ddigon o wybodaeth arbenigol wrth law.